Erhvervsdrivende

Easy-Posting gør det nemt for dig, at benytte det professionelle økonomisystem ”UNICONTA”. Vores system er specifikt udviklet til iværksættere, der ikke har forudgående kendskab til bogføring. Easy-Posting er udviklet af revisor med mangeårig erfaring med erhvervsdrivendes bogføringsrutiner.

Det er målsætningen hos Easy-Posting, at levere enestående brugervenlighed, sådan at enhver kan udføre bogholderirutiner på egen hånd, uden forståelsesproblemer, tidsspilde eller ekstern hjælp.

Revisorer

Med Easy-Posting kan du nu tilbyde alle dine kunder selv at bogføre i UNICONTA. Funktionaliteten i Easy-Posting er med succes afprøvet ved én indikationstest blandt 10. klasse ungdomsskoleelever (15-/16-årige).

Revisors opsætning af konti, gør det muligt for de forudsætningsløse kunder, at vælge korrekt postering af betalinger, samt bevægelse på pengekonti. Hvis kunden også anvender fakturering i UNICONTA, bliver bogholderiet fuldendt fra kundens hånd.

Easy-Posting – i UNICONTA – giver dig mulighed for, at registrere alle dine betalinger, selvom at dit kendskab til bogholderi er begrænset.

Du registrerer ét bilag ad gangen

Indtast betalingsdato

Vælg betalingsmetode

Bankkonto | Kassen | Privat 

Vælg betalingsformål

Hvad betalte du for / hvad fik du indbetaling for