1.0 Tilmelding

1.1 Ved at tilmelde sig Easy-Posting accepterer brugeren disse betingelser. Brugeren opfordres til at gennemlæse betingelserne.

1.2 Easy-Posting ApS har ret til når som helst at ændre anvendelsesvilkårene uden at give brugerne individuel meddelelse herom. Anvendelse af Easy-Posting efter prøveperioden betragtes som en accept af disse ændringer. Easy-Posting ApS kan også beslutte at begrænse visse funktioner eller begrænse enkelte brugeres adgang til programmellet uden varsel eller ansvar, hvis fremsendt faktura ikke bliver betalt.

2.0 Brugsrettighed

2.1 Brug af oplysninger, software og dokumentation, som stilles til rådighed ved tilmelding, er underlagt disse betingelser. Specielt aftalte licensbetingelser har forrang frem for disse betingelser.

2.2 Easy-Posting ApS giver brugeren en ikke-eksklusiv ret til at gøre brug af oplysninger, software og dokumentation ved tilmelding i henhold til Easy-Postings formål.

2.3 I medfør af brugsrettigheden kan Easy-Posting ApS stille software til rådighed for slutbrugere. Brugsrettigheden omfatter ikke anden kommerciel brug af software, herunder salg af underlicenser til produktet.

2.4 Brugsrettigheden medfører ikke adgang til kildekoder.

2.5 Der må ikke ændres, foretages reverse engineering, dekompilering, eller foretages andre tiltag for at få adgang til programmets kildekode.

2.6 Brugsrettigheden gælder for 6 måneder ad gangen og træder i kraft fra tidspunktet for betaling.

3.0 Betaling

3.1 Betaling for adgang til Easy-Posting foretages på grundlag af fremsendt faktura fra Easy-Posting ApS (CVR-nr. 35 40 60 85) påført betalingsbetingelser og oplysning om kontonummer i Handelsbanken. Betaling herefter hver 6. måned.

4.0 immaterielle rettigheder

4.1 Easy-Postings form og indhold er beskyttet af lovgivning om ophavsrettigheder, varemærker og andre retsregler, og må ikke anvendes uden samtykke fra Easy-Posting ApS. Brugeren må ikke fjerne mærker og ophavsretsanmærkninger hverken fra oplysninger, software eller dokumentation eller fra kopier af disse.

4.2 Bortset fra de i betingelserne udtrykkeligt indrømmede brugsrettigheder har brugeren ingen yderligere rettigheder til produktets indhold, herunder immaterielle ejendomsrettigheder.

5.0 Ansvarsfraskrivelse

5.1 Easy-Posting ApS påtager sig ikke ansvaret for eventuelle mangler i forbindelse med oplysninger, software og dokumentation, specielt med hensyn til disses korrekthed, fejlfrihed, frihed for tredjemands rettigheder, fuldstændighed og/eller anvendelighed.

5.2 Easy-Posting ApS er i øvrigt fritaget for ethvert ansvar, herunder for følgeskader, medmindre et sådant følger ufravigeligt af gældende lovgivning.

5.3 Easy-Posting ApS bestræber sig på at holde Easy-Posting fri for virus. Easy-Posting ApS kan dog ikke give nogen garanti herfor. Før download af oplysninger, software og dokumentation er brugeren forpligtet til at sørge for passende sikkerhedsforanstaltninger og scanning for virus, dels for at beskytte sig selv og dels for at forhindre virus i Easy-Posting.

6.0 Brugerforpligtelser

6.1 Ved benyttelse af Easy-Posting må brugeren ikke: Krænke industrielle eller kommercielle rettigheder, ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder, overføre indhold med virus, eller andre former for programmering, som kan beskadige softwaren,

6.2 Ved tilmelding skal der angives nøjagtige, fuldstændige og opdaterede oplysninger. Hvis dette undlades, betragtes det som et brud på disse anvendelsesvilkår, hvilket kan resultere i, at abonnement lukkes uden varsel.

6.3. Easy-Posting ApS kan når som helst lukke abonnementet, herunder hvis brugeren misligholder sine forpligtelser i henhold til disse betingelser.

7.0 Behandling og beskyttelse af personlige data

7.1 Easy-Posting ApS politik for beskyttelse af persondata kan ses ved klik på ”Disclaimer” på websiten. Ved accept af disse betingelser accepteres også Easy-Posting ApS persondatapolitik.

8.0 Tillægsaftaler, værneting og lovvalg

8.1 Tillægsaftaler til disse brugerbetingelser skal indgås skriftligt.

8.2 Eventuelle tvister vedrørende indholdet eller brugen af Easy-Posting er underlagt dansk ret. Tvister skal afgøres ved Retten i Hillerød som rette værneting. Uanset ovenstående kan Easy-Posting ApS dog altid vælge at sagsøge bruger ved brugerens hjemting.

Spørgsmål til disse forretningsbetingelser kan rettes til Easy-Posting ApS, mail@easy-posting.com